სახელმძღვანელოები
Textbooks

ძებნა
 
 

ინგლისური ენის სახელმძღვანელოები
 • “New 2000 Plus” დაწყებითი საფეხური, დონე 1 (მე-3 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და Barrie Watson (ბრიტანეთის საბჭო).
  ახლავს საკითხავი წიგნი.

 • “New 2000 Plus” დაწყებითი საფეხური, დონე 2 (მე-4 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და Barrie Watson.
  ახლავს საკითხავი წიგნი.
 • “New 2000 Plus” დაწყებითი საფეხური, დონე 3 (მე-5 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და Barrie Watson.
  ახლავს საკითხავი წიგნი.

 • “2000 Plus” Book 1. მე-5 კლასი, სწავლების I წელი. ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “2000 Plus” Book 2. მე-6 კლასი, სწავლების II წელი. ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “New 2000 Plus"; საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 3 (მე-7 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “New 2000 Plus” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 4, (მე-8 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “New 2000 Plus” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 4 (მე-9 კლასი). ავტორი ტატიანა ბუკია. კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “New Wave” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 5 (მე-10, კლასი). ავტორები: ლია გოქსაძე და თამარ ფაღავა, კონსულტანტი ბრიტანეთის საბჭო.


 • “New Wave” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 6 (მე-11 კლასი). ავტორები: ლია გოქსაძე და თამარ ფაღავა, კონსულტანტი ბრიტანეთის საბჭო.


 • “New Wave” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე, 6+ (მე-12 კლასი.). ავტორები: ლია გოქსაძე და თამარ ფაღავა, კონსულტანტი ბრიტანეთის საბჭო.
 • “New Wave” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე, 7+ (მე-12 კლასი.). ავტორები: ლია გოქსაძე და თამარ ფაღავა, კონსულტანტი ბრიტანეთის საბჭო.


 • “Get Going! New” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 1 (ინგლისური, როგორც მეორე ან მესამე უცხოური ენა.) ავტორები: ტატიანა ბუკია და Patricia Hall (USA). ასაკი - 11 წლის და ზევით.
  ქართველი მოსწავლეებისთვის ამ სახელმძღვანელოს ანალოგიური სახელმძღვანელო არ არსებობს.


  • შენიშვნა:
  • “2000 Plus” სახელმძღვანელოების სერიიდან წიგნი 1, 2, 3, 4, 5, ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, წიგნები 3, 4, 5 შეიცვალა “New 2000 Plus” მე-7, მე-8, მე-9 კლასებისთვის. წიგნები 1, 2 ისწავლება მე-5, მე-6 ზოგადსაგანმანათლებლო კლასებისთვის, ხოლო წიგნი 2 – სპეციალიზებული სკოლის მე-5 კლასისთვის.
   ყოველი სახელმძღვანელოს შემადგენელი ნაწილები:
  • მოსწავლის წიგნი
  • CD (ან აუდიო კასეტა)
  • სავარჯიშო რვეული
  • ტესტები (გარდა მე-3 და მე-4 კლასებისა)
  • მასწავლებლის წიგნი
  FAQ
  ხშირად დასმული
  შეკითხვები  გამოაგზავნეთ შეკითხვა

  სემინარის განაცხადის ფორმა