სახელმძღვანელოები
Textbooks

ძებნა
 
 

Setting out: the Junior English course that gives children
what they want from their lessons:

 • To be active and have things to do all the time.
 • To know exactly what they have to do and how to do it.
 • To be confident that they will do these things well.
 • To use their intelligence and find the answers themselves.
 • To be sure that every lesson is going to be fun.
 • To have a good chance of winning when they play a game.
 • To be able to talk about themselves and people and
  places they know.
 • To choose sometimes for themselves what they say and write.
 • To show their parents how much English they’ve learned.

 

| For the teacher

1. მოსწავლის წიგნი (სარჩევი, ნიმუში)
2. სავარჯიშო რვეული (ნიმუში)
3. CD (ან აუდიო კასეტა)
4. მასწავლებლის წიგნი
5. თვალსაჩინოებისთვის
ა. პლაკატები
ბ.ბარათები სიტყვებით და ნახატებით

1. მოსწავლის წიგნი (სარჩევი, ნიმუში)
2. სავარჯიშო რვეული (ნიმუში)
3. CD (ან აუდიო კასეტა)
4. მასწავლებლის წიგნი
5. საკითხავი წიგნი


1. მოსწავლის წიგნი (სარჩევი, ნიმუში)
2. სავარჯიშო რვეული (ნიმუში)
3. CD (ან აუდიო კასეტა)
4. მასწავლებლის წიგნი
5. საკითხავი წიგნი

FAQ
ხშირად დასმული
შეკითხვებიგამოაგზავნეთ შეკითხვა

სემინარის განაცხადის ფორმა