სახელმძღვანელოები
Textbooks

ძებნა
 
 

სასკოლო სახელმძღვანელოები


ინგლისური ენის სახელმძღვანელოები

 • “New 2000 Plus” დაწყებითი საფეხური, დონე 1 (მე-3 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და Barrie Watson (ბრიტანეთის საბჭო).
  ახლავს საკითხავი წიგნი.

 • “New 2000 Plus” დაწყებითი საფეხური, დონე 2 (მე-4 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და Barrie Watson.
  ახლავს საკითხავი წიგნი.
 • “New 2000 Plus” დაწყებითი საფეხური, დონე 3 (მე-5 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და Barrie Watson.
  ახლავს საკითხავი წიგნი.

 • “2000 Plus” Book 1. მე-5 კლასი, სწავლების I წელი. ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “2000 Plus” Book 2. მე-6 კლასი, სწავლების II წელი. ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “New 2000 Plus"; საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 3 (მე-7 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “New 2000 Plus” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 4, (მე-8 კლასი). ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “New 2000 Plus” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 4 (მე-9 კლასი). ავტორი ტატიანა ბუკია. კონსულტანტი – Barrie Watson.


 • “New Wave” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 5 (მე-10, კლასი). ავტორები: ლია გოქსაძე და თამარ ფაღავა, კონსულტანტი ბრიტანეთის საბჭო.


 • “New Wave” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 6 (მე-11 კლასი). ავტორები: ლია გოქსაძე და თამარ ფაღავა, კონსულტანტი ბრიტანეთის საბჭო.


 • “New Wave” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე, 6+ (მე-12 კლასი.). ავტორები: ლია გოქსაძე და თამარ ფაღავა, კონსულტანტი ბრიტანეთის საბჭო.
 • “New Wave” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე, 7+ (მე-12 კლასი.). ავტორები: ლია გოქსაძე და თამარ ფაღავა, კონსულტანტი ბრიტანეთის საბჭო.


 • “Get Going! New” საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 1 (ინგლისური, როგორც მეორე ან მესამე უცხოური ენა.) ავტორები: ტატიანა ბუკია და Patricia Hall (USA). ასაკი - 11 წლის და ზევით.
  ქართველი მოსწავლეებისთვის ამ სახელმძღვანელოს ანალოგიური სახელმძღვანელო არ არსებობს.


  • შენიშვნა:
  • “2000 Plus” სახელმძღვანელოების სერიიდან წიგნი 1, 2, 3, 4, 5, ავტორები: ტატიანა ბუკია და ირინა ჩიბურდანიძე, წიგნები 3, 4, 5 შეიცვალა “New 2000 Plus” მე-7, მე-8, მე-9 კლასებისთვის. წიგნები 1, 2 ისწავლება მე-5, მე-6 ზოგადსაგანმანათლებლო კლასებისთვის, ხოლო წიგნი 2 – სპეციალიზებული სკოლის მე-5 კლასისთვის.
   ყოველი სახელმძღვანელოს შემადგენელი ნაწილები:
  • მოსწავლის წიგნი
  • CD (ან აუდიო კასეტა)
  • სავარჯიშო რვეული
  • ტესტები (გარდა მე-3 და მე-4 კლასებისა)
  • მასწავლებლის წიგნი


  გერმანული ენის სახელმძღვანელოები

 • “Natürlich Deutsch” -საბაზო და საშუალო საფეხურის დონე 2 (მე-10 კლასი), ავტორები: ლიანა ჯალაღონია და თეა ჯაშიაშვილი. Margret Wegmann.

 • “Natürlich Deutsch” - საბაზო და საშუალო საფეხურის დონე 3 (მე-9 კლასი), ავტორები: ლიანა ჯალაღონია და თეა ჯაშიაშვილი. Margret Wegmann.

 • “Natürlich Deutsch” - საბაზო და საშუალო საფეხურის დონე 4 (მე-11 კლასი), ავტორები: ლიანა ჯალაღონია და თეა ჯაშიაშვილი. Margret Wegmann.

 • “Natürlich Deutsch” - საბაზო და საშუალო საფეხურის დონე 5 (მე-12 კლასი), ავტორები: ლიანა ჯალაღონია და თეა ჯაშიაშვილი. Margret Wegmann.

  • ყოველი სახელმძღვანელოს შემადგენელი ნაწილები:
  • მოსწავლის წიგნი
  • CD (ან აუდიო კასეტა)
  • სავარჯიშო რვეული
  • ტესტები (გარდა მე-3 და მე-4 კლასებისა)
  • მასწავლებლის წიგნი


  შეკვეთით სახელმძღვანელოებისთვის ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსდება:

  • გერმანულ-სომხური ლექსიკონი.
  • გერმანულ-რუსული ლექსიკონი.


  რუსული ენის სახელმძღვანელოები

 • “ МОСТИК в Россию”დაწყებითი საფეხური, დონე 1 (მე–3 კლასი). ავტორები: მარინა ბარსეგოვა და სვეტლანა ბოლდაკოვა
 • “ МОСТИК в Россию”დაწყებითი საფეხური, 2 (მე–4 კლასი). ავტორები: მარინა ბარსეგოვა და სვეტლანა ბოლდაკოვა


 • “Мост в Россию 1” - საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 2 (მე-7კლასი), ავტორი: სვეტლანა ბოლდაკოვა.


 • “ Мост в Россию 2” - საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 3 (მე-8კლასი), ავტორი: სვეტლანა ბოლდაკოვა.


 • “ Мост в Россию 3” - საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 4 (მე-9 კლასი), ავტორი: სვეტლანა ბოლდაკოვა.


 • “Мост в Россию 4” - საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 5 (მე-10 კლასი), ავტორი: სვეტლანა ბოლდაკოვა.


 • “Мост в Россию 5” - საბაზო და საშუალო საფეხური, დონე 6 (მე-11 კლასი), ავტორი: სვეტლანა ბოლდაკოვა.


  • ყოველი სახელმძღვანელოს შემადგენელი ნაწილები:
  • მოსწავლის წიგნი
  • CD (ან აუდიო კასეტა)
  • სავარჯიშო რვეული
  • ტესტები (გარდა მე-3 და მე-4 კლასებისა)
  • მასწავლებლის წიგნი


  ფრანგული ენის სახელმძღვანელოები

  • “Bonne Chance” - საბაზო და საშუალო საფეხურის დონე 2 (მე-10 კლასი), ავტორები: ელენე კილაძე, იზა ჯინჯიხაძე. ფრანგული ტექსტის რედაქტორი Jean Battut.
  • “Bonne Chance” - საბაზო და საშუალო საფეხურის დონე 3 (მე-11 კლასი), ავტორი: ელენე კილაძე, Nadèje Pechet, Thomas Romère

   ყოველი სახელმძღვანელოს შემადგენელი ნაწილები:
  • მოსწავლის წიგნი
  • CD (ან აუდიო კასეტა)
  • სავარჯიშო რვეული
  • ტესტები (გარდა მე-3 და მე-4 კლასებისა)
  • მასწავლებლის წიგნი

  ზოგადი დახასიათება

  ფრანგული ენის სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს მოსმენის, ლაპარაკის, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევების განვითარებას.

  თემები შერჩეულია მოსწავლეთა ასაკობრივი ინტერესების გათვალისწინებით.

  მიზნის მისაღწევად გამოყენებულია სხვადასხვა სახის აქტივობები : როლების გათამაშება, სიმულაციურ სიტუაციებში მონაწილეობა. თამაშებისა თუ შეჯიბრის სახით მოცემული დავალებები.

  გრამატიკული წესის შესახებ მოსწავლეს საკუთარი დაკვირვების შედეგად გამოაქვს დასკვნა. პოულობს შესასწავლი ენის კანონზომიერებებს. მხოლოდ ამის შემდეგ ვარჯიშობს ამ გრამატიკული მოვლენის გამოყენებაში.

  ტექსტების თემატიკა ითვალისწინებს საფრანგეთის კულტურის გაცნობას. მოსწავლე ავლებს პარალელებს საკუთარ და უცხო კულტურებს შორის.

  კლასში დავალებები სრულდება წყვილებში და მცირე სამუშაო ჯგუფებში, რაც განაპირობებს დასახული საერთო მიზნის მიღწევას ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შედეგად.

  ყოველი სახელმძღვანელოს შემადგენელი ნაწილები:

  1. მოსწავლის წიგნი
  2. CD (ან აუდიო კასეტა)
  3. სავარჯიშო რვეული
  4. ტესტები (გარდა მე-3 და მე-4 კლასებისა)
  5. მასწავლებლის წიგნი

  მხატვრულად გაფორმებული სასწავლო პლაკატები (100X70).

  1. ინგლისური ენის დროთა სისტემა
  2. მეტყველების ნაწილები
  3. საკლასო-საგანმანათლებლო თამაში
   მსოფლიო ქვეყნების კულტურული საგანძური
  4. კომპიუტერზე მუშაობა

  FAQ
  ხშირად დასმული
  შეკითხვები